ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์.. :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 2565 ครั้งที่ 1 :อ่าน1 คน บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 เเละ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเ.. :อ่าน1 คน ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย 2565 :อ่าน1 คน (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) :อ่าน1 คน ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียง :อ่าน1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qrcode: อบต.ควนปริง
วันนี้ :
49 คน
เมื่อวาน :
165 คน
เดือนนี้ :
2,971 คน
เดือนที่แล้ว :
4,752 คน
ปีนี้ :
2,971 คน
ปีที่แล้ว :
47,558 คน
ทั้งหมด :
115,418 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 52.203.18.65
20 มกราคม 2565
 
 
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1