ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่ยากไร้ :อ่าน1 คน โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ .. :อ่าน1 คน การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การคบริหารส่วนตำบลควนปริง :อ่าน1 คน โครงการเงินอุุดหนุนเด็กแรกเกิด :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลควนปริง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ :อ่าน1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qrcode: อบต.ควนปริง
วันนี้ :
103 คน
เมื่อวาน :
154 คน
เดือนนี้ :
2,567 คน
เดือนที่แล้ว :
2,405 คน
ปีนี้ :
4,972 คน
ปีที่แล้ว :
9,091 คน
ทั้งหมด :
31,342 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.229.118.253
25 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1