ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย 2564 ครั้งที่ 7 :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย 2564 ครั้งที่ 6 :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย 2564 ครั้งที่ 5 :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง กรณีเหตุพิเศษ :อ่าน1 คน ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2.. :อ่าน1 คน ประกาศ อบต.ควนปริง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเงินเบี้ยผู้สูงอายุของ อบต.ควนปริง ประจำปีงบประมาณ 2.. :อ่าน1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qrcode: อบต.ควนปริง
วันนี้ :
78 คน
เมื่อวาน :
124 คน
เดือนนี้ :
2,810 คน
เดือนที่แล้ว :
3,171 คน
ปีนี้ :
18,588 คน
ปีที่แล้ว :
38,519 คน
ทั้งหมด :
83,477 คน
Online: 6 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.239.179.228
25 มิถุนายน 2564
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2548 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 10 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1